Ännu starkare regler för online casino? Regeringen siktar på det

Ännu starkare regler för online casino? Regeringen siktar på det

Regeringen vill stärka den svenska spellagen från 2019 med nya, skärpta åtgärder. Under politikerveckan i Almedalen diskuterades propositionen och dess förslag om mer måttfull spelreklam.

Den svenska marknaden för spel om pengar är på framfart. I Sverige finns i dag en lång rad spelbolag och casinon med svens licens, vilket gör casinospel mer lättillgängligt för spelarna. Bolagen och spelarna har tillsammans bidragit till att marknaden omsatte 26 miljarder kronor under fjolåret. Och den positiva trenden ser ut att hålla i sig även under 2022.

Sedan drygt fyra år tillbaka finns en ny svensk spellag, som är utformad för att skydda spelare från de negativa konsekvenser som spel om pengar kan resultera i. Men regeringen vill nu stärka konsumentskyddet ytterligare. Detta genom att införa skärpta krav i spelregleringen, vilket man lämnade proposition om till riksdagen i maj i år.

Sport, jämställdhet och spelreklam på tapeten under politikerveckan

Diskussionerna kring den svenska spelmarknaden har nu letat sig in i Almedalen, där den årliga politikveckan äger rum. Svenska spel anordnade under veckan seminarier för att diskutera matchfixning, jämställdhet i sportvärlden och förslaget om utökade krav i den rådande spellagstiftningen.

I förslaget ingår bland annat ett justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel. Detta i syfte att skydda ungdomar och personer med spelproblem från reklam för riskfyllda spel. Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten är den sistnämnda gruppen de som påverkas mest negativt av spelreklam.

Delade meningar om reklam för online casino
På seminariet menar jurist Sandra Hanson att det är viktigt att definiera vad måttfullhet egentligen innebär. Hanson förtydligar att man nu vill ta spelens risk i beaktning och att kraven ska anpassas beroende på vilket typ av spel som marknadsförs. Därtill ska man även väga in reklamens placering mer än tidigare, exempelvis om den visas i anslutning till familjeprogram på tv.

Det finns däremot de som menar att skärpta regler kring marknadsföring inte är det mest effektiva verktyget för att skydda spelarna. Niklas Wykman (M) är en av dessa personer. Wykman menar att det inte krävs mycket för att en person med missbruk ska triggas, och att man därför inte ska ha alltför stora förhoppningar på att mer måttfull reklam ska lösa problemet.

Vill ha ”lugn och ro” på spelmarknaden
Även Svenska spels vd Patrik Hofbauer medverkade på seminariet om spelreklam. Hofbauer förkunnade att han ställer sig positiv till förslaget om stärkt spelreglering, som enligt honom tar intressenternas åsikter i beaktning.

Samtidigt poängterar Hofbauer att spelregleringen från år 2019 fungerar bra och att spelmarknaden behöver få lugn och ro. Justeringar i spellagen innebär nämligen stora omställningar för spelbolagen. ”Det är inte ’bara’ att implementera”, säger Hofbauer.

Anders Nilsson, forskare och psykolog, styrker Hofbauers påstående om att rådande reglering är välfungerande. Detta exemplifieras med att gruppen spelare med mindre allvarliga spelproblem har minskat fram till år 2021.

Att man numera kan ställa krav på spelbolagen pekas ut som en av faktorerna bakom utvecklingen. Därav trycker Nilsson på vikten av att stänga ute olicensierade aktörer, som inte kan kontrolleras av svenska staten, från svensk spelmarknad för att fortsatt hålla uppe ett starkt konsumentskydd för spelarna.

 

Källa: Bjäre