Böter för Kindred, ATG och PinBet 1,7 miljoner euro

Böter för Kindred, ATG och PinBet 1,7 miljoner euro

Lotteriinspektionen har infört ekonomiska sanktioner mot Kindred, ATG och PinBet för allvarliga brister i deras åtgärder mot penningtvätt.
Kindreds dotterbolag Spooniker fick en varning och en sanktionsavgift på 10,9 miljoner kronor (926 394 euro), medan hästkapplöpnings- och vadhållningsoperatören ATG ålades att betala 6 miljoner kronor (550 879 euro) och PinBet fick en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor (183 626 euro).

I alla tre fallen analyserade SGA operatörernas AML/CFT-processer och granskade transaktionshistoriken för slumpvis utvalda kunder med höga insättningar.

Utredningen av Kindred omfattade perioden mellan januari 2019 och februari 2022.

När SGA granskade kundernas historik konstaterade den att operatören i tio fall antingen hade misslyckats med att uppfylla de skärpta kraven på aktsamhet, inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att bedöma AML- och CFT-risken eller inte hade agerat tillräckligt snabbt för att stänga spelarnas konton.

Som svar på sanktionen framhöll Kindred att man sedan 2021 hade genomfört flera förbättringar för att ytterligare stärka sina AML-processer.

Operatören sade att den hade utökat sitt AML-team för att hantera ökade krav i samband med lämplig identifiering och hantering av kundrisker, samtidigt som den förbättrade sina AML-förfaranden.

Som ett resultat av detta hade antalet riskbedömda kunder och rapporter om misstänkta transaktioner som skickats till finanspolisen ökat.

Kindred betonade att man helt delade SGA:s ambition att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Operatören sade dock att den skulle välkomna “ökad tydlighet från SGA” och vägledning om objektiva och effektiva AML-riskparametrar som bör beaktas vid bedömningen av en kunds riskprofil.

Kindred överväger ett eventuellt överklagande av avgiften för varning och sanktion.

I en separat undersökning analyserade SGA ATG, eller AB Trav och Galopp, mellan den 1 januari och 31 mars 2020 och mellan den 1 januari och 31 mars 2021.

Myndigheten granskade 13 kunder och fann i åtta fall att ATG hade underlåtit att i tillräcklig utsträckning förvissa sig om kundernas identitet och deras finansieringskällor.

ATG sade sig inte dela SGA:s uppfattning fullt ut. Företaget sade att även om det fanns vissa brister, som var “ett resultat av den mänskliga faktorn”, ansåg det att det fortfarande hade tillräckliga åtgärder på plats för att hantera AML- och CFT-risker.

ATG betonade dock att man under 2022 hade infört olika system för att bättre kontrollera sina kunder i olika riskkategorier.

Företaget har också infört ett system som automatiskt skickar KYC-frågeformulär till sina kunder med medelhög risk och genomför ytterligare undersökningar utifrån kundernas svar.

SGA:s undersökning av PinBet omfattade perioden mellan juni 2020 och januari 2022.

SGA granskade 12 kunders transaktionshistorik och identifierade brister i 10 fall.

PinBet sade att man trodde att SGA hade rätt, men betonade att man hade vidtagit flera åtgärder för att förbättra sitt arbete med att motverka finansiering av penningtvätt och terrorism, bland annat genom att förbättra sina system, policyer och förfaranden samt genom att utbilda sin personal.

Dessutom sade PinBet att det hade omstrukturerat sina funktioner och avdelningar för juridik, reglering och efterlevnad för att ytterligare stärka sitt regelverk internt.

Casino med svensk licens