Fler väljer att testa sina spelvanor på Stödlinjens hemsida

Resultatet av Stödlinjens årsrapport för 2022 avslöjar intressanta förändringar. Antalet personer som sökte hjälp, både spelare och anhöriga till spelare, förblev ungefär detsamma som året innan. Men om vi bara fokuserar på spelarnas behov, kan vi se att färre personer sökte hjälp under 2022 jämfört med 2021. Däremot noterades en betydande ökning av självtester.

Spelvanor bland svenskar

Spelberoende har funnits genom tiderna, men dagens samhälle sätter människor i en särskilt utsatt position. Den tekniska utvecklingen går i rasande fart och antalet onlinespel ökar ständigt. Både unga och äldre spelar på svenska och utländska onlinecasinon idag, och det är just denna typ av spel som ofta leder till spelproblem. Även vadslagning utgör en problematisk form av spelande.

Stödlinjens roll

I Sverige arbetar både myndigheter och företag aktivt för att främja en hälsosam spelkultur och tillhandahåller olika verktyg för att förebygga spelberoende på casinon med svensk licens. Dessutom finns det flera organisationer som inriktar sig på att hjälpa spelare i behov av stöd. En av dessa organisationer är Stödlinjen.

Kommunikationen med Stödlinjen varierar beroende på ålder. Enligt statistiken från deras årsrapport för 2022 är telefonkontakt den vanligaste metoden för att ta kontakt med Stödlinjen. Chatt är dock mest populärt bland unga personer under 25 år. För personer över 24 år är telefonkontakt det mest förekommande sättet att kommunicera med Stödlinjen.

Rapporten för 2022 visar att antalet personer som sökte hjälp var ungefär lika många som året innan, men det var färre spelare som sökte hjälp. Det är främst män som söker hjälp för spelrelaterade problem. Å andra sidan utgör kvinnor majoriteten av de anhöriga som söker stöd.

Visar på en ökning av självtester för spelare

En tydlig ökning av självtester har observerats under 2022. Antalet genomförda testervar mer än 18 000, vilket är en ökning med 6X med både 2020 och 2021.

Självtestet som erbjuds av Stödlinjen bygger på “Problem Gambling Severity Index” och har nio frågor. Svaren ger en poängsumma, får man 8 poäng eller mer anses man kunna ha spelproblem. Under 2022 hamnade 47 procent av de som genomförde testet i den kategorin.

Stödlinjen kan hjälpa dig som har spelbroblem

Stödlinjen är en nationell stödtjänst i Sverige som etablerades för att förebygga och hjälpa de med spelproblem. De har som uppgift att erbjuda bra stöd och rådgivning till personer som lider av spelberoende, både direkt drabbade och indirekt påverkade individer, det vill säga både spelare och anhöriga.

Under 2022 lanserade Stödlinjen en ny webbplats som erbjuder bättre tillgänglighet, användarvänlighet och säkerhet. Dessutom innehåller webbplatsen utförlig information för personer som föredrar att undvika direkt kontakt.

Stödlinjen har som mål att vara en tillgängliga och vara en användarvänlig resurs för alla som behöver hjälp med spelmissbruk i takt med att nya casinon lanseras. De arbetar alltid med att uppdatera och förbättra sina tjänster, inklusive den nyutvecklade webbplatsen som erbjuder större tillgänglighet, och säkerhet. Med sitt arbete kan Stödlinjen bidra till att skapa en mer ansvarsfull och hälsosam spelkultur i landet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar Stödlinjens rapport för 2022 en minskning i antalet spelare som söker hjälp, men en ökning av antalet anhöriga som gör det. Många sökande tar kontakt via telefon, medan chatten är populär bland yngre personer.

Antalet självtester har ökat och allt fler personer genomför Stödlinjens test för att mäta sina egna spelvanor. Resultaten från 2022 visar att 47% av de som testade sig hamnade i kategorin spelproblem. Stödlinjens nya webbplats, lanserad under 2022, erbjuder förbättrad tillgänglighet, och användarvänlighet. Den ger också detaljerad information för de som föredrar indirekt kontakt.