Kindred fortsätter att passivt ta emot kunder när den norska tillsynsmyndigheten återinför dagliga böter

Den norska spelmyndigheten (NGA) har återinfört ett obligatoriskt dagligt vite på 116 676 euro (1,2 miljoner norska kronor) mot Kindred Groups dotterbolag Trannel International, trots att operatören gjort stora förändringar under de senaste månaderna.

Kindred sade att man fortfarande inte håller med om den rättsliga grunden för böterna och att man kommer att fortsätta att bestrida dem i domstol. Operatören sade att den skulle fortsätta att passivt acceptera kunder som är bosatta i Norge.

Den pågående rättstvisten har sin grund i ett beslut av NGA från 2019 om att förbjuda Trannel International från att erbjuda sina tjänster till norska kunder. NGA hävdade att Tranels erbjudande stred mot landets strikta monopolmodell.

I oktober sade dock tillsynsmyndigheten att den inte skulle verkställa de böter den tidigare utfärdat om Kindred gick med på att uppfylla ett antal villkor. Dessa innefattade bland annat att ta bort sina norska riktade iGaming-webbplatser och att inte längre rikta sig till norska kunder.

Kindred sade då att man proaktivt hade beslutat att göra ändringar i sitt erbjudande “som ett tecken på god tro” och beslutat att endast “passivt acceptera kunder som är bosatta i Norge”.

Kindred hade slutat att aktivt rikta sig mot norska spelare, men operatören hade inte tagit ner sina webbplatser.

Kindred sade idag (21 november) att man har genomfört flera förändringar under den senaste månaden för att säkerställa att Trannel inte riktar sig till norska invånare.

Dessa inkluderar att byta språk på alla webbplatser från norska till engelska, ta bort alla norska flaggor från webbplatser och kanaler, ändra namnet på webbplatsen Storspiller till ett icke-norskt namn, upphöra med all reklam och marknadsföringsverksamhet på norska och upphöra med att erbjuda norsktalande kundtjänstmedarbetare.

Trots dessa förändringar sade Kindred att “NGA felaktigt hävdar att Trannels utbud fortfarande riktar sig till norska invånare” och har därför beslutat att återinföra tvångsboten.

Kindred sade att man bestämt inte höll med om NGA:s bedömning eftersom det är helt lagligt för norska invånare att få tillgång till och använda internationella speltjänster som är licensierade inom EU/EES-området och som erbjuds i en trygg och säker miljö.

Operatören upprepade sitt tidigare påstående att NGA inte har jurisdiktion över Trannel eftersom företaget är hemmahörande på Malta och vederbörligen licensierat av den maltesiska spelmyndigheten (MGA).

“Därför är Kindred övertygad om att tvångsboten inte kan verkställas av NGA utanför Norge”, sade företaget.

Kindred framhöll dessutom att det hade ansökt om en spellicens i Norge eftersom företaget ville “vara en aktiv del av det norska samhället” och bidra genom skatter samt investeringar i idrott, icke-statliga organisationer och forskningsinstitut.

Kindred Group plc (KIND-SDB.ST) handlas till 101,05 SEK (-2,56%).

 casino-med-svensk-licens.com