LeoVegas redovisar en förlust på grund av stigande kostnader

LeoVegas redovisar en förlust på grund av stigande kostnader

 

LeoVegas redovisade en förlust under de sista tre månaderna av 2022 då ökade kostnader tog en stor del av de oförändrade intäkterna.

I en uppdatering av verksamheten för de tre månaderna fram till den 31 december 2022 uppgav LeoVegas – som förvärvades av MGM Resorts International i slutet av förra året – att de totala intäkterna uppgick till 99,5 miljoner euro, vilket var en ökning med 1 % jämfört med året innan.

Trots uppköpet måste LeoVegas fortfarande rapportera sin egen kvartalsrapport eftersom företaget fortfarande har obligationer på Nasdaq Stockholms lista över företagsobligationer.

I de nordiska länderna ökade nettospelintäkterna (NGR) med 9 %, med ett starkt resultat i Sverige hjälpt av nya rekord för varumärket Expekt. I övriga Europa ökade NGR med 4 % på årsbasis tack vare en sund tillväxt i Storbritannien och Spanien och trots negativ påverkan från Tyskland.

I regionen Övriga världen minskade NGR med 15 % på årsbasis. Trenden var gynnsam på de flesta marknaderna i regionen, men tillväxten påverkades negativt på kort sikt av att verksamheten stängde ett par mindre marknader i regionen tidigare under året.

Resultat för fjärde kvartalet

Bruttoresultatet för fjärde kvartalet var 65,8 miljoner euro, vilket var en liten ökning jämfört med 2022. Kostnader för sålda varor, som avser externa leverantörer av spel- och betaltjänster, minskade med ett litet belopp till 14,8 miljoner euro. Spelavgifterna ökade något och uppgick till 18,8 miljoner euro.

LeoVegas såg en nästan 26-procentig ökning av personalkostnaderna på årsbasis, vilket enligt företaget berodde på avsättningar för koncernens incitamentsprogram för ledningen, investeringar i högkvalificerade anställda inom teknik och produkter samt en ökning av antalet anställda. Marknadsföringskostnaderna under kvartalet uppgick till 34,7 miljoner euro, en ökning jämfört med 33,8 miljoner euro förra året.

En betydande belastning på LeoVegas resultat var de 16,6 miljoner euro som hänfördes till andra rörelsekostnader. Företaget uppgav att en stor del av ökningen från 10,6 miljoner euro förra året var ett resultat av avsättningar för spelarkrav på två marknader. Ökningen var delvis ett resultat av jämförelsestörande poster under kvartalet på 700 000 euro, som drevs av transaktionsrelaterade kostnader.

EBITDA på 2,6 miljoner euro var en minskning från 11,6 miljoner euro under fjärde kvartalet 2021, medan en rörelseförlust på 2,5 miljoner euro jämfördes med en vinst på 6,1 miljoner euro för ett år sedan. Koncernens avskrivningar exklusive förvärvsrelaterade avskrivningar uppgick till totalt 3,9 miljoner euro, vilket gällde förvärvade immateriella tillgångar på totalt 1,2 miljoner euro. Under det tredje kvartalet föregående år blev Royal Pandas förvärvade kunddatabas helt avskriven, vilket var den främsta orsaken till minskningen jämfört med året innan.

Med en betydande ökning av inkomstskatten på grund av uppskjutna skattetillgångar och ökade finansiella kostnader i samband med företagets obligationsemission, rapporterade LeoVegas en nettoförlust på 7,8 miljoner euro jämfört med en vinst på 4,2 miljoner euro för ett år sedan.

Översikt över helåret

Intäkterna för helåret uppgick till 394,7 miljoner euro, vilket var en ökning med 0,8 % jämfört med föregående år.

För året rapporterade LeoVegas en rörelseförlust på 1,6 miljoner euro jämfört med en vinst på 18,0 miljoner euro. Under de tolv månaderna ökade personalkostnaderna med cirka 10 miljoner euro och övriga rörelsekostnader ökade med 77,0 % till 64,2 miljoner euro.

LeoVegas valde en ny styrelse med tre ledamöter inför förvärvet av MGM Resorts International i september förra året. I styrelsen ingår LeoVegas nuvarande vd Gustaf Hagman, MGM Resorts vd William Hornbuckle och Gary Fritz, spelchef på IAC, en stor aktieägare i LeoVegas.

Tidigare denna månad rapporterade MGM Resorts International ett femte rekordkvartal i rad i Las Vegas under de tre sista månaderna av 2022. I en handelsuppdatering för perioden som slutade den 31 december 2022 sade spelkoncernen att den genererade konsoliderade nettointäkter på 3,6 miljarder dollar (3,35 miljarder euro/2,98 miljarder pund), vilket var en ökning med 18 procent jämfört med föregående års kvartal.

Koncernens rörelseförlust för det fjärde kvartalet var 2,0 miljoner dollar jämfört med rörelseintäkter på 369,0 miljoner dollar under fjolårets kvartal, vilket främst berodde på en ökning på 1,2 miljarder dollar i icke-kontantavskrivningsutgifter relaterade till MGM Grand Paradise-spelunderkoncessionen och en ökning på 338 miljoner dollar i hyreskostnader som bokfördes inom allmänna och administrativa kostnader relaterade till VICI- och The Cosmopolitan-hyresavtalen, som började gälla i april 2022 och maj 2022. Dessa uppvägdes delvis av en vinst på 1,1 miljarder dollar på avyttringen av The Mirage.

 

Om oss: 

Välkommen till casino-med-svensk-licens.com! Här kommer en kort introduktion om vilka vi är och syftet med denna webbplats. Vi är en affiliate marknadsföring webbplats som fokuserar på casinon med svensk licens för svenska spelare. Målet är att vi ska ta fram de allra bästa och härligaste casinona med svensk licens och erbjuda uppdaterad information om dessa. Istället för att du behöver leta igenom hundratals online casinon, tar vi istället fram de bästa kampanjerna, härliga deals och givande bonusar till dig som vill testa lyckan på ett casino med svensk licens.  Många svenska medborgare föredrar att spela på ett casino med svensk licens. Anledningarna kan vara många, men det handlar oftast om säkerhetsfrågor och ansvarsfullt spelande. Online casinon med svensk licens behöver följa Spelinspektionens alla regleringar för att få erbjuda spel till den svenska marknaden. Glöm inte att kolla in våra nyhter och casinospel.