Riksdagen ställer hårdare krav på den svenska spelmarknaden

Sedan den svenska spellicensen infördes har de politiska makthavarna konsekvent arbetat för att ytterligare begränsa den inhemska spelmarknaden genom att anta en rad åtgärder.

Syftet med åtgärderna är främst att säkerställa en sund, trygg och säker spelupplevelse för alla, utan undantag. Ett tydligt exempel på politikernas strävan att hindra svenska spelare från att använda spelbolag utan licens kan ses i fallet med betaltjänstleverantören Zimpler.

För bara några veckor sedan tvingades Zimpler att avsluta sitt samarbete med spelbolag som inte har svensk licens, efter påtryckningar från regeringen. Det innebär att utgående avtal med spelbolag utan svensk licens inte längre kommer att förnyas.

Beslut som anses bidra till en mer hälsosam spelmarknad

Nyligen godkände riksdagen regeringens förslag om åtgärder för att främja en säkrare och hälsosammare spelmarknad. Här är några av de åtgärder som regeringen har föreslagit:

  • Samarbeta med betaltjänstleverantörer för att blockera insättningar och uttag från spelbolag utan svensk licens. Detta syftar till att minska tillgängligheten till sådana spelbolag.

  • Ge Spelinspektionen möjlighet att använda maskerad identitet vid inköp av speltjänster. Detta förväntas öka övervakningen av spelbolagen.

  • Tillåta lagring och delning av personuppgifter med externa parter för att minska risken för matchfixning.

  • Med hjälp av lagen tvinga spelbolag att lämna ut uppgifter på begäran, inklusive till polismyndigheten för brottsutredningar.

Dessa åtgärder förväntas träda i kraft den 1 juli 2023 och är en del av regeringens strävan efter en mer reglerad spelmarknad.

Vad anses om ovanstående punkter? 

Från allra första början har svenska politiker aktivt arbetat för att implementera olika åtgärder som syftar till att stärka den svenska spellicensen. Även om dessa förslag är avsedda att skydda spelarna, är det sällan de uppnår detta i praktiken.

På ett övergripande plan har den svenska spellicensen för svenska casinon med licens bidragit till en betydligt tryggare och säkrare spelmarknad. Tyvärr har det dock även påverkat spelupplevelsen negativt, då begränsningarna gör det svårt att njuta av spelen fullt ut.

Några av åtgärderna inkluderar införandet av insättnings- och förlustgränser, tresekundersregeln och Spelpaus, bland andra. Politikerna insåg dock snart att dessa begränsningar inte räckte för att kontrollera spelarnas beteendemönster.

Trots att spelmonopolet officiellt avskaffades den 1 januari 2019, samma datum som den svenska spellicensen infördes, är monopolet fortfarande aktivt, även om det kanske inte framstår så på papperet.

Hur ser framtiden då ut för utländska casinon?

Med stor sannolikhet kommer den svenska regeringen att lyckas genomföra lagstiftningen som tvingar inhemska betaltjänster att inte samarbeta med utländska spelbolag utan svensk licens. Men som tidigare erfarenhet visar kommer det snart att uppstå nya betaltjänster som tekniskt sett blir svårare att stoppa än tidigare. Därför är vi övertygade om att casinon utan svensk licens kommer fortsätta erbjuda svenska spelare möjligheten att registrera sig på deras plattform när det gäller spel på online casino i framtiden.

Vi anser att politikerna behöver ha en bättre förståelse för hur spel fungerar i allmänhet istället för att försöka styra marknaden på ett strikt sätt. Det skulle vara mer lämpligt att implementera åtgärder som tidigare identifierar spelare med en benägenhet att utveckla spelmissbruk.

När det kommer till kritan lever vi faktiskt i ett demokratiskt samhälle, vilket innebär att svenska spelare ska ha rätten att bestämma hur och när de spelar utan att staten ständigt övervakar varje steg de tar.